Ateliér G.Arch

Pracujeme pre Vás 

Náš príbeh

Značka G.Arch vznikôla ako rodinná firma, kde pod písmenom „G“ sa prostredníctvom Troch sestier Glonekových zlučujú tri blízke povolania (záhradná architektúra, stavebná architektúra a urbanizmus).

Katarína ako záhradná a krajinná inžinierka tvorí miesto, kde túžite tráviť svoj voľný čas. Záhrada ako vonkajší priestor je prepojená s vnútorným priestorom stavby a naopak. Túto harmóniu ladíme v tíme aj vďaka sestre Lenke, stavebnej projektantke. Stavby komunikujú s okolím aj so záhradou, a tým sa vytvára príjemná harmónia a ucelenosť miesta. No nie je to len o jednom pozemku. Rodinné domy ovplyvňuje okolitá zástavba, uličné profily, mesto a pod. A na tento pohľad z väčšej mierky máme tretiu sestru Janku. Postupne sa náš tím rozšíril o Barborku, ktorá má cit pre tvorivosť, ale aj realizovateľnosť a praktickosť. Ďalšou novou členkou v tíme je Erika. Tá Vám svojou citlivosťou na estetiku a zmysly vykúzli záhradu neustáleho objavovania.

Aj vďaka spojeniu profesií dokážeme riešiť projekty od záhrad, parkov, rodinných domov až po veľké sídliska a krajinu. Pri tvorbe nám nechýba nadhľad na danú problematiku. Výraz pre tvorbu, ktorej motto: „V jednoduchosti je krása“ nás vystihuje. Neustále sa vzdelávame a posúvame, aby sme vám mohli ponúknuť to najlepšie. ….Prečo? Pretože s nadšením tvoríme originálne a zároveň dostupné riešenia. 

A aké boli naše začiatky? Začalo to štúdiom záhradnej a krajinnej architektúry v Nitre a stavebnou architektúrou v Žiline a Ostrave. Ďalšie skúsenosti sme nabrali doma i v Čechách. Pracovali sme vo viacerých ateliéroch (In-site, Schlitz, Flera, DK-architekti, MS architekti, AUplan). Nakoniec sme sa rozhodli založiť na Slovensku ateliér pod menom G.Arch a spoločne tak pracovať na prírode blízkych záhradách, parkoch a verenej zeleni. Svoje skúsenosti pretvárame od roku 2014.

V našej tvorbe sa snažíme zanechať ducha a vniesť myšlienku (históriu, príbeh) danému miestu, popritom však rešpektovať ľudskú mierku a okolie. Pretvárame prostredie pre lepší život a budúce generácie, vzdelávame a budujeme povedomie o sile prírody.

Ing. Katarína Gloneková

Ing. Katarína Gloneková

Autorizovaný krajinný architekt

Ing. Lenka Bôžeková (Gloneková)

Ing. Lenka Bôžeková (Gloneková)

Stavebný projektant

Ing. Barbora Vančurová

Ing. Barbora Vančurová

Biotechnik parkových a krajinných úprav

Bc. Jana Vajdiarová (Gloneková)

Bc. Jana Vajdiarová (Gloneková)

Projektant

Ing. Erika Mužilová

Ing. Erika Mužilová

Záhradný a krajinný architekt

Čím je náš ateliér iný?

  • Citlivý prístup ku prírode – máme vášeň pre tvorenie prírodného živého organizmu, kde budete tráviť čas. Radi otvárame priestor do krajiny a vzájomne ju prepájame. 

  • Prírodné a kvalitné materiály – máme radi kameň, drevo, kov a priznané materiály, taktiež ich dynamiku.

  • Inovatívny prístup – zlúčenie kvality, rovnako aj nových a overených postupov. 

  • Smart riešenia – záhradu projektujeme tak, aby sme Vám znížili údržbu. Držíme sa jasných čŕt a praktickosti s funkčnosťou. Pretože krása je v detailoch a menej je viac 🙂

Sme úprimné a tak na rovinu:

  • Máme bohatú kultúru a krásu prírody pre ktorú k nám prichádzajú aj zo zahraničia. Tradícia našich predkov nepotrebuje duplikovať japonské záhrady.
  • Existuje veľa drevín, ktoré rýchlo rastú a je s nimi nízka údržba. Netreba svoj obzor zamerať len na tuje, ktoré podliehajú rôznym stresovým faktorom či chorobám a hlavne: “Predsa platíte za záhradu, ktorá je originálna a nie kópia.”
  • Záhradná architektúra je kreatívna tvorba s prelínaním viacerých odborov a profesií. Vedomosti a prax, s ktorou k Vám odborník prichádza, nie sú zadarmo.

Chcete sa stáť súčasťou nášho tímu ateliér G.Arch? Kontaktujte nás so svojím CV a portfóliom na mail@ateliergarch.sk