Zelená strecha

Vegetácia na streche dnes predstavuje najnovší trend ako rozširovať zeleň v miestach kde nie je moc priestoru, alebo keď chcete byť ohľaduplnejší k životnému prostrediu. Klient bol osvietený novými možnosťami, ktoré sú na trhu a chcel si v rôznych úrovniach vysadiť zeleň. Podľa výšky súvrstvia je strecha rozdelená na dva typy výsadby. Prvý typ sú rozchodníky s 5 cm substrátu a druhý typ sú bylinné spoločenstvá s trávami s výškou substrátu do 25 cm. Počítalo sa aj s údržbou a prístupovým chodníkom ku komínu vďaka jednoduchým a ľahkým schodom. Myslelo sa aj na elektrickú energiu zabezpečenú vďaka solárnym panelom.

Projekcia 05.2018
Fotky po založení 04.2019