Zeleň na dosah

Záhrada kde sa spájajú výrazné prvky modelácie terénu, rozľahlá vodná plocha a jedlý sad.
Ako sa cítiť v záhade príjemne? Vysaďte si čo najviac stromov. Poskytujú pohľadovú clonu, úžitok v plodoch, kvetom voňajú a esteticky pôsobia na človeka, v lete poskytujú vytúžený tieň, zadržiavajú vodu, zlepšujú pôdu, miernia poveternosť a pôdnu eróziu, hniezdia tam vtáky a ich spev je balzam na dušu, no a v neposlednom rade upravujú ľudskú mierku v priestore.

Lokalita: Trnava
Projekcia: 02.2020