Záhrada voňavého sadu

Záhrada so stávajúcim 100 ročným ovocným sadom v miernom prevýšení, kde sme sa snažili čo najviac drevín zachovať. Dokonalé ticho pretína spev vtákov a usilovné včielky v sade. Vôňu sadu charakterizuje línia prechádzajúca cez pozemok. Moderná architektúra komunikuje s rovnakým materiálom aj na záhrade. Okrem krásneho prostredia pozemok poskytuje aj výhľad na miestny kostol a okolie.

Lokalita: Banská Bystrica
Projekcia: 04.2019