Záhrada horského prostredia

Lokalita územia je vo vyšších nadmorských polohách. Koncept záhrady je zjednotený, čistý a viac v hmotách. Preferovaný materiál je kameň a lokálne domáce dreviny, či trvalky typické pre vyššie polohy s nízkou údržbou.

Zápis:
• K vstupu bude viesť stočené schodisko z betónovej dlažby (prípadne betónové platne) a z druhej strany chodník, ktorý pôjde aj poza dom k terase na západnej strane pozemku (výhľad na dedinu a priamy prístup do kuchyne). Bránka z východu dostatočne široká a prispôsobená na vstup techniky na pozemok. 
• V zadnej časti umiestniť úžitkovú záhradu vo forme vyvýšený záhonov (v spodnej časti vyvýšeného záhonu kompostovaná drenáž a okolo záhonov štrkové priechody), kompost. V záhrade úžitkové kry ako: ríbezle, maliny, černice, čučoriedky a pod., ovocné stromy typu: slivka, čerešňa, jabloň…
• Severná časť záhrady nadväzuje na okolitú krajinu (oplotenie kvôli zvery), v tejto časti je možné umiestniť ohnisko a lavičku s výhľadom na záhradu a okolie