Vodozádržné opatrenia

Zachytávanie a využívanie vody

Úprava nemocničného areálu v Šahách, kde sme sa sústredili hlavne na efektívne využívanie vody a zníženie údržby zelene. Snažili sme sa zachovať čo najviac stávajúcich stromov a rozširovať zeleň namiesto spevnených plôch. Využitie vsakovacích materiálov, zelených striech, popínaviek, zadržiavacích nádrží a dažďových záhonov. Areál poskytuje priestor na regeneráciu a oddych, rovnako tu nájdete príjemné priestory pre návštevy a stretnutia.

Na projekte sme sa podieľali s architektmi Arch Art s.r.o.

Lokalita: Nemocnica Šahy, Nitrianske Pravno
Projekcia: 2020