Školské átriá

vzdelávanie detí, ale i širokej verejnosti

Návrh pozostáva zo zrekonštruovania súčasných priestorov s možnosťou využitia pre vzdelávanie,  prezentáciu školských prác, či poukázanie na ekológiu a oddych. Pilotný projekt, kde si aj verejnosť môže prísť pozrieť proces zachytávania a využívania dažďovej vody (vsakovacie okrasné záhony, úžitkové klasické, bylinkové i vertikálne záhony) 3D objekty pre vzdelávanie ohľadom vsaku cez rôzne materiály, ich uhlíkovú stopu, solárny panel, teplotný rozdiel plôch, či zelenú strechu. O priestor sa budú starať študenti pod dohľadom kompetentnej osoby.

Lokalita: Bratislava
Projekcia: 2019