Čo znamená slovo G.Arch a kto je za tým?

Vysvetlením je jednoduchá skratka pre Garden Architekture (záhradná a krajinná architektúra). Krásnu záhradu vieme urobiť praktickú a prijateľnú v akomkoľvek slova zmysle. Pre Vás i Vaše okolie.

Značka G.Arch má však aj ďalší význam, kde pod písmenom „G“ prostredníctvom Troch sestier Glonekových sa zlučujú 3 blízke povolania (záhradná architektúra, stavebná architektúra a urbanizmus).

Katarína ako záhradná a krajinná inžinierka pre Vás tvorí miesto, kde túžite tráviť svoj voľný čas. Záhrada ako vonkajší priestor je prepojená s vnútorným priestorom stavby a naopak. Túto harmóniu ladíme v tíme aj vďaka sestre Lenke, stavebnej projektantke. Stavby komunikujú s okolím aj so záhradou a tím sa vytvára príjemná harmónia a ucelenosť miesta. No nie je to len o jednom pozemku. Rodinné domy ovplyvňuje okolitá zástavba, uličné profily, mesto a pod.  A na tento pohľad z väčšej mierky máme tretiu sestru Janku.

Aj vďaka spojením profesií dokážeme riešiť projekty od malých interiérových výsadieb,  záhrad, parkov, rodinných domov až po veľké sídliska a krajinu. Pri tvorbe nám nechýba nadhľad na danú problematiku. Výraz pre tvorbu, ktorej motto: „V jednoduchosti je krása“ nás vystihuje. Neustále sa vzdelávame a posúvame, aby sme Vám mohli ponúknuť to najlepšie. ….Prečo? Pretože s nadšením tvoríme originálne riešenie, ktoré je zároveň dostupné. 

FB: Ateliér G.Arch