Stav trávnych plôch počas výkyvu počasia a nevhodnej údržbe.

V dnešnej dobe sa na trávnikoch prekombinujú technológie. Svoje dopomôže počasie (extrémne suchá a prívalové dažďe), nízke sekanie trávnika v letnom období (kedy je trávnik v dormancií/ čiže v kľude) zbytočné prehnojovanie či iné aspekty, ktorými úplne poškodzujeme trávne porasty. Nehovoriac o tom, že treba rozlišovať intenzívne a extenzívne trávniky (delíme ešte na parterové, parkové, športové, bylinné- kvitnúce lúky), ich umiestnenie (či sa nachádzame v centrálnej časti parku, alebo na okraji mesta), ich druhové zloženie, výšku kosenia a jej interval.

Okrem zlej údržby až usmrtenia trávnika narušujeme aj ďalšie aspekty:
– neželaná zmena druhu a zníženie vizuálnej kvality trávnika
– zničenie trávnych porastov
– odhalenie povrchu pôdy
– zmena typu pôdy
– degradácia pôdy
– narušenie biologickej aktivity v pôde
– zvýšená sila vetra
– vodná erózia
– strata pôdnej kapacity zrážok a zníženie kapilarity
– odtok dažďovej vody do kanalizácie
– zvýšená prašnosť
– znížená vlhkosť vzduchu, zvýšenie teploty, negatívny vplyv na mikroklímu
– zníženie druhov hmyzu, strata biotopov
– strata útočiska pre vtáky
– strata potravy pre zvieratá
– estetická hodnota priestoru už neplní funkciu
– vyhodené financie, ktoré sme vynaložili pri zakladaní trávneho porastu

Trávobylinný trávnik vo verejnom priestore. Ktorý stačí menej kosiť, lepšie zvláda sucho a navyše kvitne

Malá teória problematiky:

Trávne porasty obsahujú viacero druhov trávnych odrôd, spolu s dvojklíčnolistovými rastlinami. Podľa požadovaného nároku a účelu na trávnik vyberáme zloženia osiva: jeho vlastnosti porastu, odolnosť voči zošliapu, intenzitu údržby. Každopádne platí pravidlo sekania iba 1/3 výšky trávnika a žiadne kosenie v období sucha.
Trávnik potrebuje slnečné stanovisko, závlahu, vertikutáciu, aerifikáciu, sejbu a v prípade intenzívneho trávnika 2x do týždňa kosiť, výška kosenia v jarnom a jesennom období nižšia na cca 4-5 cm a v letnom nechať vyšší pre zníženie výpadu a to cca 8-10 cm (nesmie sa však porušiť pravidlo 1/3, radšej prerastený trávnik zostriháme v dvoch časových etapách).
Ak je trávnik v zlej kondícií, slabé druhy odumierajú a dostávajú priestor náletové buriny, ktoré miesto rýchlo obsadia. Vplyvom extrémnych rozdielov počasia si čím ďalej viac obsadzujú priestor a vďaka hlbším koreňovým systémom majú lepšiu zásobáreň vody.

Ostáva otázka do akej miery musíme mať na záhrade za každú cenu trávnik? A ako by sme si vedeli predstaviť priestor bez neho, či alternatívu vyššieho podielu bylinného spoločenstva vs. trávneho osiva? Najnovšie prichádzajú do popredia kvitnúce lúky (sekanie iba 2x za rok), trávo bylinné trávniky (nízky kvitnúci trávnik s motýľmi), či štrkotrávnik (pojazd aj pre autá).

Nízka kvitnúca lúka s pestrým podielom bylín, trvaliek i letničiek. Seká sa 2-3 krát ročne

Autor: Ing. Katarína Gloneková